1. Завірена печаткою підприємства копія статуту

2. Завірена печаткою підприємства копія свідоцтва платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку на додану вартість

3. Копія декларації ПДВ та квитанцію №2 про подання податкової декларації за останній звітний період, у разі подання електронної декларації. У разі подання паперової декларації з ПДВ за останній звітний період, дана декларація повинна бути підписана директором та на паперовій декларації ПДВ повинна бути відмітка податкового органу про її прийняття

4. Копія форми звітності №.4-сг, підписаній директором/керівником товаровиробника та скріпленої печаткою товаровиробника та завіреної товаровиробником та квитанція про прийняття

5. Копія Довідки форми звітності № 29-сг. та квитанція про прийняття

6. Витяг (в електронному вигляді) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування та/або копії діючих договорів оренди земельних ділянок з додатками

7. Карта полів, завірена печаткою господарства

11. Фотографії господарства і фотографії керівника господарства (в електронному виді)

Питання стосовно вступу до асоціації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: office@vasp.com.ua

©2018 VASP All Rights Reserved