Права членів Асоціації:

• брати участь в Загальних зборах Асоціації. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;
• очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації відповідно до положень/регламентів цих органів;
• на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
• вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;
• отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Виконавчої адміністрації, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;
• звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
• користуватися послугами Асоціації;
• розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена;
• використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації.

Обов’язки членів Асоціації:

 

• дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;
• приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;
• своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;
• надавати Виконавчій адміністрації Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;
• керуватися в своїй діяльності засадами етики;
• дбати про добре ім’я Асоціації.

Питання стосовно вступу до асоціації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: office@vasp.com.ua

©2018 VASP All Rights Reserved