Основними завданнями Асоціації є:

• співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку виробників сільськогосподарських культур;
• захист інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
• сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;
• створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;
• сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі інформаційних технологій шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;
• сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки;
• технічна інформація та освіта учасників Асоціації.

Питання стосовно вступу до асоціації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: office@vasp.com.ua

Асоціація створена для сприяння розвитку системи сільськогосподарських підприємств України

©2018 VASP All Rights Reserved