Членство в Асоціації

Членами Асоціації можуть бути сільськогосподарські підприємства та інші суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, випуском, переробкою сільськогосподарської продукції, сировини та техніки, якщо вони визнають Статут Асоціації, а також своєчасно і в повному обсязі сплачують вступний і членські внески.

Як можна стати членом Асоціації?

Подати до Президії Асоціації на ім’я Голови заяву встановленого зразка та сплатити членський внесок у розмірі 500 гр.

Питання стосовно вступу до асоціації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: office@vasp.com.ua

АПК України є одним із найпривабливіших напрямків для вітчизняних та закордонних інвесторів

©2018 VASP All Rights Reserved