Отримання фінансової допомоги

Одним із пріоритетних напрямків діяльності ВАСП є – консультування та юридична допомога у формуванні пакету документів для отримання малими фермерськими господарствами кредитів в фінансових установах України або фінансової допомоги від недержавних Фондів з метою здійснення виробничої діяльності, а саме: виробництва, переробки та збуту власно виробленої продукції.

Щодня фінансові спеціалісти нашої асоціації:

• визначають розміри потреб у коштах для фінансової допомоги малих фермерських господарств;
• консультують щодо витрат, пов’язаних із проектами відведення земельних ділянок
• допомагають у формуванні пакету документів для отримання кредиту на поворотній основі та безповоротній основі;
• створюють сприятливі умови для відкритого діалогу між фермером та банківською установою.

Перелік документів для отримання фінансової допомоги/банківського кредиту (може змінюватися в залежності від умов комерційного банку):

• Копія статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копія договору про створення сімейного фермерського господарства – для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”;
• Копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);
• Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
• Довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
• Довідка, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);
• Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
• Довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;
• Копія заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);
• Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);
• Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
• Пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.

Копії документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.