Про нас

ВАСП – офіційний юридичний та фінансовий консультант з питань ведення рослинницького бізнесу в Україні

Основними завданнями Асоціації є:

Технічна інформація та освіта учасників Асоціації.

Створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;

Захист інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном

Сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

Сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі інформаційних технологій шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

Питання стосовно вступу до асоціації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: office@vasp.com.ua